POH-GGZ

Psychische en sociale zorg maken een belangrijk onderdeel uit van mijn werk als huisarts. Om de zorg dichter in de buurt van mijn patiënten aan te bieden en doelmatiger te maken is er meer ondersteuning in de huisartsenpraktijk door praktijkondersteuners-GGZ (POH-GGZ).

—Onze POH-GGZ zijn Cilia van Hal, Dina Monteiro en

Als u een afspraak wilt maken met de praktijkondersteuner GGZ dan kan dit via een verwijzing van de huisarts.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de begeleiding door de praktijkondersteuner GGZ.

 

Rahma Jerrari, POH-GGZ Jeugd en Gezin gezondheid).

Zij begeleidt jonge patiënten en hun familie die psychische klachten en/of spanningsklachten hebben, bv. als gevolg van problemen thuis of op het werk. Ook kunnen patiënten bij haar terecht met vragen over bv schulden, opvoeding of problemen op het gebied van relaties.

Indien nodig verwijst zij, in overleg met de patïent en de huisarts, door naar een andere hulpverlener.

Lucia Konijnenberg - Rocha Monteiro

 

Mijn naam is Lucia Konijnenburg - Rocha Monteiro en ik werk als POH-GGZ in deze huisartsenpraktijk. Ik ondersteun patiënten met psychische klachten zoals bijvoorbeeld een burn-out of een depressie en indien nodig verwijs ik mensen door naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie.

Ik kan goed luisteren en kan u helpen de juiste vragen te stellen om samen de oorzaken van uw psychische klachten te achterhalen en onderzoeken.

 

Contact
  • 010 - 3072901
  • 010-3072901 kies 1