Huisartsenpraktijk Boute

Huisartsenpraktijk Boute

Heeft u een klacht over onze praktijk ?

 

Huisartsenzorg is mensenwerk waarbij helaas soms misverstanden ontstaan en fouten worden gemaakt. 
 

Als u een klacht heeft, vragen wij u dit in eerste instantie met ons te bespreken. Op die manier kunnen wrevels en misverstanden het beste worden opgehelderd. Ook fouten kunnen het beste op een open manier met de directe betrokkene worden besproken.

 

U kunt ook bij "contact" uw klacht melden, als u wilt.

Mocht u er met de betrokkene niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen. Dit kunt u doen door het adres op de folder in onze praktijk